Hướng dẫn khắc phục lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế”

Lỗi “Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế” là một lỗi khá phổ biến. Nguyên nhân của tình trạng này thường là do doanh nghiệp thực hiện việc gia hạn hoặc mua mới chữ ký số. Bất kể tác động nào liên quan chữ ký số đều làm thay đổi số liệu của USB Token. Đây là nguyên nhân khiến cho dãy serial chứng thư số không còn trùng khớp với dãy serial đã đăng ký trước đó với cơ quan Thuế dẫn đến tình trạng lỗi

Khi truy cập vào Hệ thống thuế điện tử mà gặp phải thông báo “Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế” như hình dưới thì cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 1png

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Thuế điện tử bằng mã số thuế và mật khẩu.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 2

Bước 2: Thay đổi thông tin chứng thư số

Để cập nhật trạng thái chứng thư số mới trên hệ thống, chọn mục “Quản lý tài khoản” trên thanh menu và chọn chứng năng “Thay đổi thông tin dịch vụ”.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 3

Lần lượt thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số mới trên 2 hệ thống: Nộp thuế điện tử và Khai thuế điện tử.

Trên hệ thống Nộp thuế điện tử, chọn chức năng “Thay đổi thông tin dịch vụ” trong mục “Dịch vụ – Nộp thuế điện tử”.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 4

Màn hình hiển thị thông tin chữ ký số, chọn “Thay đổi CKS”.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 4 1

Nhập mã PIN của chứng thư số và nhấn “Chấp nhận” để thực hiện thay đổi thông tin chứng thư.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 5

Lưu ý: Trong trường hợp hệ thống xuất hiện cửa sổ “Lựa chọn chữ ký số” bạn thực hiện lựa chọn CTS có thời hạn dài nhất sau đó nhấn “Chọn”.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 6

Nhấn “Tiếp tục” để gửi tờ khai đăng ký thay đổi, sau đó ấn vào “Ký và gửi”.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 7

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 8

Xuất hiện cửa sổ mã PIN, nhập mã PIN và nhấn “Chấp nhận”.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 9

Hệ thống hiện thông báo ký điện tử thành công, chọn “OK” để hoàn tất thủ tục.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 10

Trên đây là toàn bộ quá trình thay đổi chứng thư số trên hệ thống Nộp thuế điện tử. Người dùng cần chờ thông báo xác nhận trong khoảng 2 giờ kể từ khi thay đổi thành công. Sau khi xác nhận thành công, chứng thư số có thể sử dụng bình thường.

Chung Thu So Chua Duoc Dang Ky Voi Co Quan Thue 11

Các bước thực hiện việc thay đổi thông tin chứng thư số trên hệ thống Khai thuế điện tử cũng bao gồm các bước nêu trên, tương tự với hệ thống Nộp thuế điện tử.

Trên đây là nội dung hướng dẫn cách khắc phục lỗi “Chứng thư số chưa đăng ký với cơ quan Thuế”. Như vậy chỉ với những bước đơn giản, bạn đã có thể dễ dàng và nhanh chóng xử lý lỗi này, bảo đảm việc nộp Thuế không bị gián đoạn.